Dyddiau da

Gyda Pencampwriaeth y 6 Gwlad ar fin cychwyn a gyda’n tîm cenedlaethol yn wynebu’n gwrthwynebwyr selocaf ddydd Sul, bu’n ddadlennol cofio’n ôl at ddigwyddiadau’r oes a fu. Neu, i fod yn gwbl gywir, nôl yr holl ffordd i’r Hydref diwethaf, a thaith cofiadwy Cymru trwy Seland Newydd a Chwpan Rygbi’r Byd 2011. Yn enwedig y bore eithriadol o gynnar a welodd tîm ofnadwy o ganol ffordd a gwan Iwerddon yn derbyn eu llawn haeddiant yn y rowndiau go-gynderfynol.

Efallai i’r siwrne gwpla yn nhorcalon cerdyn Sam, anafiadau Rhys ac Adam a’r anallu – gyda’r chwaraewyr ar eu gliniau dan blinder – i greu’r un cyfle tyngedfennol am driphwynt a fyddai wedi ymestyn yr antur – ond roedd hon yn bencampwriaeth i’w cofio ac i’w thrysori. Anaml iawn y gellid dweud hynny am hanes Cymru yng Nghwpan y Byd.

Wyn Gruffudd oedd prif sylwebydd S4C yn Seland Newydd, ac mae yma – yn ‘Dyddiadur Cwpan y Byd 2011’ a gyhoeddir gan Y Lolfa – ei atgofion o holl gemau Cymru. Mae yna ymweliadau â’r cynhadleddau i’r wasg cyn ac ar ôl y gemau, sgyrsiau llai ffurfiol gydag aelodau’r garfan a – diolch i rhaglen S4C a olygai mai dim ond 9 gem y bu angen i Wyn sylwebu arnynt – digon o gyfle iddo a’i gyd-deithwyr brofi lletygarwch unigryw trigolion Gwlad y Cwmwl Wen. Cawn glywed am nosweithiau allan ar y pop, am ymweliadau â thafarndai Cymraeg, am deithiau i mannu pertaf y wlad, ac obsesiwn Derwyn Jones gyda cadw’n heini…

Ceir toreth o straeon difyr ac o luniau da yma, ac edrychaf ymlaen at y rhifyn nesaf yn y gyfres, sef “Camp Lawn Wyn Gruffudd 2012”.

2 thoughts on “Dyddiau da”

Comments are closed.