Georgia and Uruguay establish international Test league

Rugby minnows Georgia and Uruguay are joining forces to create their own winner takes all tournament.  The newly formed ‘Duo-Nations Championship’ will boast 10 rounds of high intensity competition, and feature eye-catching match-ups such as Uruguay vs. Georgia and Georgia vs. Uruguay.

Speaking at a beer-drenched launch in downtown Tbilisi earlier, bullish Georgian Rugby Union president Dmitri Heezgotblood-Getimov dismissed suggestions that the tournament was a hasty reaction to Argentina and Italy’s recent success breaking into the Tri-Nations and Magners League, respectively.

“We admit, it is a form of protest,” he slurred.  “Both unions feel most strongly that the WRU’s plan to allow its North Walian development team to billet several Canadian internationals in Colwyn Bay guest-houses is unacceptable, discriminatory and exploitative.  Our sources tell us there are several very nice Travelodges further along the A55 which would be far more preferable.  Poor lads…”

Insiders report the true impetus for the new league is simply to boost the international profile of the two countries.  Georgians are forever tired of being associated with the place where all the fat people in America live, rather than the war-torn fatherland they call home.  For Uruguayans, it is the fact that no-one can ever spell Uruguay (let alone Uruguayan).

“The arrangements is fair; after we fly on plane we respect everyones balls we have been given,” blurted a heavily jetlagged Uruguayan Rugby Union delegate.  “Now we are playing with each other, no-one can accuse us of playing with ourselves.”   

Robin McBryde – y Gog yn cadw trefn

Pan nad yw’n cadw’r cleddyf, mae Robin McBryde yn hoffi crwydro Maes yr Eisteddfod cystal â neb. Yn y Bala eleni, cafodd yr anffawd o gyfarfod newyddiadurwyr disgleiriaf GwladRugby.com, a chyda dwsinau o ryfelwyr cadair breichiau yn anelu eu hallwedd-fyrddiau ato fo, cytunodd yn raslon iawn i roi cyfweliad i wefan ‘galacticos’ hunan-enwebiedig y We Gymreig.

Prolio oedden ni eisiau, wrth gwrs, yn anad dim. ‘Toedd blaenwyr Cymru wedi gwneud yn wych yn Ne Affrig? ‘Toedd gynnon ni mwy na thebyg y rheng flaen orau yn y byd erbyn hyn? Neu o leiaf ymysg y rhai gorau? ‘Ydy wir,’ medd Robin, ond yn fwy pwyllog na ni, ‘mae’r bechgyn wedi gwneud tipyn o enw iddyn nhw eu hunain ar ôl eu perfformiadau yn erbyn De Affrig, ac rwy’n siŵr y bydd ein gwrthwynebwyr yn edrych yn fwy manwl ar yr agwedd yma yn eu paratoadau yn ein herbyn.’

Mae’n siŵr y daw mwy fyth o bwysau ar y rheng flaen yn yr Hydref, gyda dau o’r tri disgleiriodd yn erbyn De Affrig wedi’u hanafu, ac eto yn y bencampwriaeth, pan fydd gwledydd eraill yn awyddus iawn i herio’r hogiau llwyddodd gyda’r Llewod. Ond mae teimlo bod mantais i ni yn y sgrymiau yn gymorth sylweddol, ‘tydi? Mae Robin yn cytuno: ‘Mae hyn yn cael tipyn o effaith ar y garfan – ac mae gweld sgrym y gwrthwynebwyr yn mynd tua ‘nôl yn codi pawb yn y garfan, hydnoed y cefnwyr!’

Gobeithio bydd hyn yn codi hogiau ni i lefelau newydd. ‘Mi fydd yn rhaid aros i weld os oes yna wahaniaeth agwedd,’ medd Robin, ‘ond mae’r ysbryd yn uchel ym mhob rhanbarth ar hyn o bryd.’ Cawn ond gobeithio bod hynny’n dal i fod yn wir am Gaerdydd…

Mae GwladRugby.com, wrth gwrs, yn poeni am gemau’r Hydref, ac yn enwedig am y ffaith na fydd y ddau brop dewis cyntaf ar gael. Yn wir, mae llawer ohonom ni yn colli cwsg wrth feddwl am wynebu Seland Newydd hebddyn nhw. Mae Robin unai yn fwy ymlaciol na ni, neu’n ddigon doeth i beidio cyfaddef os ydy o’n colli cwsg.

‘Mi fydd hi’n dipyn o job ceisio llenwi’r bylchau ar ôl anafiadau i Gethin ac Adam,’ mae’n cyfaddef, cyn honni’n frwdfrydig bod yna ‘opsiynau i ni ar y ddwy ochr i’r sgrym. Rwy’n siŵr fod pob un sy’n chwarae yn y safleoedd yna yn ymwybodol o’r cyfle sydd ar gael iddynt, ac yn hyderus y gwnawn nhw eu gorau i greu argraff tra’n chwarae dros eu rhanbarthau.’

Mae’r neges yn ddigon plaen – nid oes ail ddewis amlwg ar gael (ac eithrio Duncan Jones ar y pen rhydd, mae’n siŵr), felly bydd pob dim gwirioneddol yn dibynnu ar berfformiadau’r rhanbarthau. Bydd yn ddiddorol gweld gweinydd GwladRugby.com yn toddi os caiff Cai Griffiths ei ddewis – ond mae pawb yn ei iawn bwyll, wrth gwrs, yn ysu cael gweld Eifion Lewis Roberts ar y cae. Mwyaf yn y byd o Gogs yn y tîm, gorau yn y byd!

Gan fod Gogledd Cymru bellach yn rhan o ranbarth Llanelli, roedd awydd cyffredin i ganmol Matthew Rees, ac i gofio cyfraniadau a fu ar GwladRugby.com yn awgrymu na fyddai fo’n cadw ei le yn y garfan am yn hir wedi dyfodiad, ym, pwy oedd o eto? O ia, Richard Hibbard. Beth oedd Robin yn meddwl am berfformiadau bachwr Llanelli?

‘Mi gafodd Matthew gyfres arbennig,’ medd Robin, ‘a beth sydd yn rhaid iddo wneud ydy mwy o’r hyn a welsom yn yr haf er mwyn sicrhau cadw ei le yn y tîm. Wrth chwarae’n dda ac yn gyson, mae o’n gosod y safon i’r bachwyr eraill yng Nghymru, ac yn rhoi’r neges iddynt nad ydy o’n bwriadu colli y crys!’

Ac, wrth gwrs, mae gwastad yn syniad da i gael bachwr o Lanelli, tydi? ‘Pwynt da!’ meddai hyfforddwr blaenwyr Cymru.

Hyfforddwr blaenwyr Cymru ydy o am rŵan, ond yn ystod yr haf cafodd y profiad o arwain Cymru – rhywbeth y mae llawer o aelodau GwladRugby.com wedi dychmygu eu hunain yn gwneud, a hynny’n well na neb ers Lynn Howells. Sut brofiad oedd o?

‘Mi roedd arwain y daith yn brofiad arbennig, ac un nes i fwynhau yn fawr iawn. Mi ddysgais lawer o bethau, yn enwedig y pwysigrwydd o ddewis y math iawn o chwaraewr i deithio, a chael y cydbwysedd yn y garfan rhwng profiad a photensial yn iawn. Rwy’n teimlo ein bod ni wedi llwyddo i wneud hyn drwy gadw safonau uchel trwy gydol y daith, ar y cae ac i ffwrdd,’ meddai – doedd y daith ddim yn gyfle i ymlacio gormod, mae’n amlwg.

A’r canlyniad – mae gan chwaraewr gorau Porthaethwy record gorau unrhyw hyfforddwr ers Lynn Howells, sef 100%. Fedrwch chi ddim gofyn am fwy – ac mae’n gosod marc i Warren Gatland anelu ato fo, hefyd…;-)

Ond roedd yn daith anoddach i rai nac eraill: ‘Fe ‘gollodd’ Mark Jones ei bassport ar y ffordd allan, felly fe gafodd amser eithaf caled gan bawb – ond fe ddangosodd o ddigon o gymeriad i fedru troi y cwbwl yn destun sbort a barhaodd am weddill y daith, a chadw ysbryd pawb ar i fyny.’

A dyna pam, os dach chi’n gofyn i OwenR, dylai fo wedi bod ar y daith i Dde Affrig. Siawns y byddai fo wedi cymryd y cyfleon daeth i Ugo Monye yn y prawf cyntaf, wedi’r cyfan?

Mae GwladRugby.com wedi bod yn poeni am linellau Cymru ers peth amser. Wel, ers y 70au, dweud y gwir, gydag un saib bach diolch i Robert Norster. Dewch, Robin – beth ydy beth yn hyn o beth?

‘Ydy, mae’r llinellau yn fwy pwysig nag erioed,’ mae’n cytuno, ‘ond er ein bod ni’n dal i gael ein barnu gan un neu ddau, mi rydym wedi gwella’ yn ddiweddar. Rwy’n meddwl fod y cysondeb sydd wedi bod yn newisiad y chwaraewyr yn y pac wedi chwarae rhan yn gwella’r ddealltwriaeth a’r cysondeb yn ein perfformiadau, ond mae yna dal lle i wella hefyd.’

Mae pobl yn hoff o weld bai ar y bachwyr os eith y llinell o’i le, tydyn nhw? Ond nid dyna’r achos bob tro?

‘Mae yna sawl agwedd i’r llinell sydd yn rhaid cael yn iawn – felly mae yna ddigon o fanylion i ganolbwyntio arnyn nhw – ac mae’n rhaid i’r cyfan weithio gyda’i gilydd ar yr un pryd i fod yn llwyddiannus. Ar hyn o bryd, Victor Matfield yw’r brenin, ac mi rydym yn gweithio’n galed i gynhyrchu chwaraewr o’r math yna ein hunain i reoli’r cwbwl.’

Rhaid cyfaddef, mae hynny’n ateb digon teg. Byddai’n ddiddorol clywed mwy am sut yn union mae’r broses yna’n mynd yn ei flaen – ond bydd GwladRugby.com yn siŵr o ddychwelyd fel peint o gwrw gwael i ofyn mwy am hyn yn y dyfodol.

Yn olaf, ac ynteu’n ysu am gael dianc, roedd rhaid i ni geisio ateb arall i gwestiwn pwysicaf GwladRugby.com. Ym marn Robin McBryde, heb unrhyw bwysau i gytuno gyda Warren Gatland, pwy ydy’r cyflymaf – Superman neu Flash?

‘Flash!’ meddai’r Cymro cyflymaf. [Ydy hyn yn iawn? Gol.] Mae’n bechod garw gweld cyn lleied o ffydd sydd gan tîm hyfforddi Cymru yn Superman ei hun. Yn enwedig wrth feddwl cymaint o gymorth byddai fo ar y pen tynn yn yr Hydref, i gadw lle Adam Jones yn gynnes.

[Gan ddiolch yn fawr iawn i Robin McBryde am ei amser a’i amynedd.]

‘Empty seat’ envy drives new Dragons investment

Financial backers are considering adding an extra tier of seating to plans for the regeneration of Newport Gwent Dragons’ Dave Parade ground, as the original 15,000 capacity is no longer considered sufficient.

“As the Ospreys, Scarlets and now Blues have shown, having  row upon row of empty seats shining in the floodlights adds significantly to the wonderfully solemn, funerial atmosphere of a rugby match and looks bloody great on the telly,” commented a Dragons treasurer.  “We had nearly 5,000 in here on the weekend, so if we made the capacity just a few times that then you’d never see what eleven tonnes of cheap black and amber plastic would look like as the backdrop to a dour kicking war against Calvisano.”

Dragons officials are adamant in their desire to follow the ambition of the other regions.  Gwlad can report this strategy will also incorporate penning all home fans into one fifth of the ground, and hiking ticket prices so that only Dai Watkins, Dai Watkins’ wife, and visiting heads of State can afford to get in.  On the playing side, Paul Turner will be encouraged to sign some unknown Tongans with dubious Super 14 pedigree, on loan… from Japan/retirement.

In related commerical news, Red Bull are reportedly reviewing their endorsements commitment to the Cardiff Blues.  The deal could be upped to £50,000 a year with the caveat that coach David Young and ace Aussie fly-half Sam Not-My-Night are banned from being filmed anywhere near any of the free cans.

Williams Gets Wales On Sunday’s “Welshman of the Year Award 2009”.

Disgraced Harlequins wing-cum- wannabe vampire, Tom Williams, has claimed the un- coveted “Wales On Sunday Welsh, Welshman of the Year Award 2009.” The Idris Elba Award, which is handed out annually by the ‘paper’ to anyone with a tangential Welsh link, is usually left until the end of the calendar year. This year is different though with Williams 8 month impact being so impactful. That’s a word. Look it up.

“Williams has done more to raise the awareness of Wales since that guy who hacked off his own balls, or perhaps the bloke in Pontyberem who had sex with a lamppost.” Stated WoS Welsh Exiles Editor, Dave Shallow. “Wherever you are, in Llandaff, The Cayo, Cathedral Road, or a corner of Clwb Ifor Bach, everyone’s talking about Haemoglobingate” brayed Shallow loudly into a mobile.

Shallow was optimistic that, unlike Williams, the story will run and run. “Wales’ profile has now gone sky high. All we have to do is remind people of Williams’ Welsh links. We’re thinking of getting Kylie Minogue to hand out the award. Or failing that, perhaps she’s got a second cousin somewhere in the Merthyr. If all else fails, I’ve got Stuart Cable’s fax number somewhere.”

Communication breakdown threatens Dave Parade curtain raiser

Match preparations ahead of NG Dragons’ opening Magners  League game against Ulster are in disarray as none of the players can understand a word the coaches are telling them.

Particular concern surrounds sonically-challenged head coach Paul Turner, whose bass baritone verbal range has deepened to such an extent that only large whales and other seaborne mammals are capable of understanding him.  In fact, marine biologists investigating the death of a beached Minke off Barry Island this week believe the tragedy was caused when the beast was called onto the rocks during Turner’s bank holiday tackle bag session, when it mistakenly heard the word ‘krill’ being shouted in ultra-low frequency.

“It’s all because Lyn Jones has left,” commented a backroom staff member, through an interpreter.  “He was originally recruited because his vibrato used to bring Paul back from the brink.  There’s been talk of bringing Moriarty in from the Scarlets but he’s too operatic, likes…”

The Dragons’ other training staff, forwards coach Leigh Davies (moustache interference) and defence maestro Colin Charvis (insistence on speaking in broken, sub-GCSE grade Welsh) are similarly unable to make themselves understood.

Meanwhile Ulster coach Brian McLaughlin was unsympathetic:  “Aaarl teyms gor threyw theys toyps a proyblems,” he said (probably).  “Weyd play um royt noy uf we kerrd.”

Munster to patent rolling maul

Munster have stunned Glasgow Warriors with the threat of legal action ahead of Friday night’s Magner’s league opener at the Firhill Arena.

Oversize leprechaun Paul O’Connell announced the move at a press conference last night saying, “Munster can proudly reveal that we have successfully patented the rolling maul. It is now for the sole use of Munster rugby and we warn Glasgow that any attempt to use it on Friday night will be treated as a breach of copyright and will trigger legal action. We’ve been illegally stopping teams from playing for years but now we’ve got the paperwork to back us up”.

The maul was set to be heavily used by Glasgow, mainly because their backs can’t run and pass at the same time. They are understood to be frantically trying to come up with some new tactics, so far with no success.

The news will come as another setback to the IRB who have reintroduced the maul following last year’s pointless Experimental Law Variations trial. It is also seen as confirmation of Munster turning their back on passing the ball beyond their outside half. “We tried it and we didn’t like it”, said a jubilant Munster fan “we’re going back to what we like best, 80 minutes of turgid forward play and a few up and unders”.

In further developments, Munster have also taken out patents on being more than 2m offside at the breakdown, killing the ball at rucks and generally moaning when teams do to them as they do to others. Ronan O’ Gara’s attempt to patent being shit at rugby was turned when it was discovered that the patent was already held by Gregor Townsend.